pavlograd.info 25.02.2021

Украина не может защитить свои реки от сброса неочищенных сточных вод. Днепр, который питает всю Украину, превращен в огромную сточную канаву. Именно эту воду большинство украинцев использует для приготовления пищи. Именно в этой воде купают младенцев и этой водой умываются.

О каком здоровье нации может идти речь, если нация сама себя методично травит, обеспечивая получение сверхприбыли таинственным командирам.В водах Днепра обнаружен избыток ядохимикатов, которые были запрещены в СССР 50 лет назад

Пестициды, фармпрепараты и тяжелые металлы обнаружили в бассейне Днепра, – об этом сообщил Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский во время презентации отчета “Скрининговый мониторинг речного бассейна Днепра” о качестве вод в бассейне Днепра.

“Пестициди, фармпрепарати та важкі метали виявили у басейні Дніпра, – про це повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський під час презентації нових даних про якість вод у басейні Дніпра.

«Скринінг речовин-забрудників басейну Дніпра дає нам повну картину, в якому стані перебуває головна водна артерія країни. У воді знайдені пестициди, фармацевтичні препарати та важкі метали, концентрації яких часто перевищують екологічні стандарти якості ЄС», – зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Він повідомив, що у басейні Дніпра взяли проби води у 27 точках, риби – у 5. Проаналізували 2200 речовин на вміст 67 тис. забрудників. Найбрудніші точки знаходяться в зоні впливу скиду стічних вод комунальних підприємств.

«За результатами дослідження сформований перелік специфічних речовин для басейну Дніпра, що включає 21 показник. Ці дані увійдуть в програму моніторингу поверхневих вод. Вимірювання показників здійснюватиме лабораторія моніторингу вод Північного регіону в м. Вишгород», – акцентував Роман Абрамовський.

Роман Абрамовський розповів, що результати скринінгу показали наявність у воді пестицидів та агрохімікатів, які заборонені ще у 60-х роках ХХ століття. Це свідчить про порушення правил їх зберігання та використання.

«Вода є життєво важливою в умовах зміни клімату, функціонування екосистем та здоров’я людини. Наш економічний розвиток теж залежить від води. Тому водна політика є ключовим елементом Європейської Зеленої угоди. Україна взяла на себе зобов’язання впровадити шість директив ЄС у водному секторі. Європейський Союз продовжить надавати підтримку Україні та іншим державам Східного Партнерства у впровадженні реформ у водному секторі заради людей та довкілля», – відмітила керівниця відділу співробітництва у сфері економіки, енергетики, інфраструктури та довкілля Представництва Європейського Союзу в Україні Клое Алліо.

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорєв порівняв результати скринінгу забруднюючих речовин у трьох найбільших річкових басейнах України. Вони показали, що спільні проблеми мають Дніпро, Дністер та Сіверський Донець. Це забруднення пестицидами, фармацевтичними препаратами та важкими металами – перевищення концентрацій міді і цинку.

Скринінги речовин-забрудників у річкових басейнах Дністра та Дону проведено за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ та Глобального екологічного фонду в Україні.

Запись В водах Днепра обнаружен избыток ядохимикатов, которые были запрещены в СССР 50 лет назад впервые появилась .

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*